ผลงานนักเรียน วิชา ง 33231 โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 - 6/5   จำนวน 58 กลุ่ม ผู้สอน ครูจงรัก เทศนา
ม. 6 ห้อง 1
ม. 6 ห้อง 2
ม. 6 ห้อง 3
ม. 6 ห้อง 4
ม. 6 ห้อง 5
ม. 6 ห้อง 7
ชาพะยอม
ทอผ้าโคกหม้อ
ร้านสปันจ์
ร้านอาหารตามสั่งป้าสน
วัดทุ่งแก้ว
ชุมชนชาวแพ
วัดโบสถ์
ก๋วยเตี๋ยวป้าน้อ
ยาหอมหมอวิรัติ
 
ผลงานนักเรียน วิชา ง 33231 โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาŨ