uthai_wisdom


ผลงานนักเรียน วิชา ง 33231 โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 - 6/5   จำนวน 58 กลุ่ม

ม.6 ห้อง 1

ม.6 ห้อง 2

ม.6 ห้อง 3

น้ำยาล้างจาน new life การเลี้ยงปลากระชัง อบสมุนไพรวัดหนองหญ้า
บ้านกาแฟอิ่มอุ่น การทำอิฐแดง ดนตรีไทย ครูสมเกียรติ
บ้านจงรัก การเพาะเห็ดชัยกร ร้านกาแฟ Choose coffee
บ้านนกเขาตรอกโรงยา การเลี่ยมพระ ตาวิเชียร เลี่ยมพระ ลุงเหลิม
ร้านโอ๊ยซีส มีดช่างหรั่ง การถักโครเชต์
ยาหอมซามิ้น อบสมุนไพรวัดหนองหญ้า ปลาย่างรมควัน
ภาพจิตกรรมฝาผนังวัดโบสถ์ การทำปุ๋ยหมัก บ้านจงรัก
บ้านไส้เดือนดิน ทอดมันปลากราย วิถีชีวิตแม่น้ำสะแกกรัง
หลวงพ่อพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ บ้านภาพวาด ตรอกโรงยา พญาไม้รีสอร์ท
วัดถ้ำเขาวง ร้านเสื้อเมืองอุทัยตรอกโรงยา มรดกผ้าไทย
เพลงพื้นบ้านท่าโพธิ์
แอนเบเกอรี่ วัดท่าซุง
กรรไกรช่างหรั่ง ชุมชนเก่า ตรอกโรงยา ร้านขายดอกไม้
ก๋วยเตี๋ยวเฮียโพธิ์    
 
ม.6 ห้อง 4
ม.6 ห้อง 5
e-book (ม.6 ห้อง) 7
ขนมไทยยายหอม    
ขนมทองม้วนป้าส้มเช้า