local_wisdom


ผลงานนักเรียน วิชา ง 33231 โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555
โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 - 6/5  จำนวน 52 กลุ่ม

ม.6 ห้อง 1

ม.6 ห้อง 2

ม.6 ห้อง 3

ณรงค์ศักดิ์เลี่ยมพระ

ดนตรีไทย เมืองพระชนก

นิดเบเกอร์รี

ใบเตยออร์แกนิค

ชุมชนชาวแพแม่น้ำสะแกกรัง

ข้าวตังหมูหยอง

เต้าหู้นมสด คุณจ่

ถนนคนเดินตรอกโรงยา

ขนมข้าวโปง

ปุ๋ม กาแฟสดโบราณ

วัดหนองพลวง

นวดสมุนไพรวัดอมฤตวารี

ไพศาลหมูทุบ

กำไลงาช้างสุชาติโบวี่

การเพาะเห็ดหลินจือ

ขนมครก แม่แจ่ม

หัวเข็มขัดงาช้าง

น้ำสมุนไพรหมู่บ้านฟากคลอง

ไก่หมุนมลิวัลย์

การกัดลวดลายกระจก

วัดสังกัสรัตนคีรี

ยาหอมหมอวิรัติ

อนุชาปลาหมอสี

ป้าน้อยศิลปะการต่อผ้า

ขนมโบราณป้าอนงค์

น้ำเต้าหู้ไซ้จันทร์

ยาหอมหมอวิรัติ

หลวงพ่อพุทธมงคลศักดิ์สิทธ์

ข้าวอิ่มบุญ

การบำบัดรักษาวัดหนองหญ้านาง

ผ้าทอหนองขาหย่าง

ซาลาเปา แม่กำไล

การฉลุกระดาษงานมงคล

 

ม.6 ห้อง 4

ม.6 ห้อง 5

ม.6 ห้อง6

วัดท่าซุง

ชุดเช่า - ป้าอุ๊

วัดโบสถ์

นมจืดวิทยาลัยเกษตรอุทัย

ก๋วยเตี๋ยวไก่ตรอกโรงยา

ขนมขันหมาก

ลูกประคบวัดหนองหญ้านาง

มีด กรรไกร ช่างสวัสดิ์ เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ 8
กล้วยทอดวัดพิชัย  
โปสเตอร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น