ภูมิปัญญาท้องถิ่น


ผลงานนักเรียน วิชา ง 43201 คอมพิวเตอร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554
การออกแบบหนังสือเล่มเล็กภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 - 6/6  จำนวน 62 กลุ่ม

ม.6 ห้อง 1

ม.6 ห้อง 2

ม.6 ห้อง 3

วิถีชีวิตเขาสะแกกรัง

ตรอกโรงยา

สมุนไพรไล่ยุง

วัดอุโปสถาราม (วัดโบสถ์)

การทำนา

ยาหอมซามิ้น

วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

เพลงพื้นบ้านท่าโพ

มีดช่างสุชาติ

ยาหอมตราทับทิม(หมอวิรัติ)

ยาหอมตราทับทิม(หมอวิรัติ)

กรรไกรตัดกิ่งบ้านอีเติ่ง

สะแกกรัง กู๊ดวิว

ขนมโตเกียว

มีดหัวเข็มขัดช่างมนตรี

ถนนคนเดิน ตรอกโรงยา

นวดแผนไทยวัดหนองหญ้านาง

กรรไกรตัดแต่งกิ่งช่างสวัสดิ์

วิถีชีวิตชุมชนเขาสะแกกรัง

มีดช่างตุ๋ย

วัดแจ้ง

น้ำว่านหางจระเข้

มีดช่างปุ้ย

โรงหล่อพระพุทธปฐม

แคปซูลเลือดจระเข้แห้ง

ของฝากแม่ป่วยลั๊ง

บ่อน้ำพุร้อนสมอทอง

ก๋วยจั๊บทัพทัน

หุบป่าตาด

มีดเกรรไกรช่างหรั่ง

ขนมข้าวโปง

ธูปหอมทองตะนาว

ธูปหอมช่างชาติ

บ้านวาดภาพ ตรอกโรงยา

 
 
 

ม.6 ห้อง 4

ม.6 ห้อง 5

ม.6 ห้อง7

ยาหม้อวัดหนองหญ้านาง

โบสถ์เก่าวัดจันทาราม

นวดแผนไทย (วัดโรงโค)

กาแฟสมุนไพร ป้าตา

แม้วนวดแผนไทย

เครื่องหนัง(ทั่งหนังแท้)

โรตีสายไหมลุงบั4189ติ

ผ้าทอบ้านเก้านิ้ว

ลูกชิ้นเจอาร์

มีดช่างแขก

น้ำเต้าหู้เช็กเกี๋ยกั้ง

ขนมกง หนองแก

 

ถ้าเขาวง

 
 
 
ม.6 ห้อง 6