ภูมิปัญญาท้องถิ่น


ผลงานนักเรียน วิชา ง 43201 คอมพิวเตอร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553
เว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 - 6/7   จำนวน 64 กลุ่ม
ม.6 ห้อง 1
ม.6 ห้อง 2
ม.6 ห้อง 3
การฉลุกระดาษ ยาหม้อ วัดหนองหญ้านาง เปลไม้ไผ่
การทำน วัดธรรมโศภิต (วัดโค่ง) วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)
นวดแผนไทย น้ำมันมะพร้าว ลูกประคบ
ร้านขายยาฮกแซตึ๊ง ปลาเส้นสวรรค์ จักสานพัด
วัดสังกัสรัตนคีรี วัดอุโปสถาราม (วัดโบสถ์) จักสานตะแกรง
วัดปากคลองมะขามเฒ่า พับแบงค์ ชีวิตลุ่มน้ำสะแกกรัง
วัดจันทาราม (ท่าซุง) อบไอน้ำสมุนไพ บ้านโบราณ
ยาหอมซามิ้น สุชาติโบวี่ วัดหนองหญ้านาง
วัดเขาโคกโค แป้งข้าวหมาก  
แพทย์แผนไทย วัดพระปรางค์เหลือง  
ลูกประคบสมุนไพร    
 
ม.6 ห้อง 4
ม.6 ห้อง 5
ม.6 ห้อง 6
เปลไม้ไผ่
วัดอุโปสถาราม1 (วัดโบสถ์)
วัดอุโปสถาราม2
วัดสังกัสรัตนคีรี1
วัดจันทาราม1 (วัดท่าซุง)
ยาหอมหมอวิรัติ
ยาหม้อ
เพลงพื้นบ้านท่าโพ
วัดสังกัสรัตนคีรี2
วัดจันทาราม 2 (วัดท่าซุง)
 
 
ม. 6 ห้อง 7
ม. 5 ห้อง 7