ขนมดอกจอก เป็นขนมโบราณ เป็นที่นิยมตั้งแต่สมัยก่อน แต่ในปัจจุบันเริ่มจะหาทานยาก ขนมดอกจอกเป็นขนมที่มีรูปทรงคล้ายดอกจอกที่มีเเหล่งกำเนิดอยุ่ในน้ำ รูปทรงสวยงามน่ารับประทาน   ขนมดอกจอก ในสมัยก่อนเป็นที่นิยมมากจะเป็นหนึ่งในขนมที่จจัดขึ้นในงานเเละพิธีการสำคัญต่างๆเช่นงานบวช งานเเต่งงาน งานขึ่นบ้านใหม่ เป็นต้น ไม่เเพ้ขนมไทยอย่างทองหยิบ ทองหยอด หรือฝอยทองที่เป็นที่นิยมทั่งในอดีตและปัจจุบัน  กลุ่มของดิฉันได้จัดทำขนมดอกจอกโดยมีผู้ให้ข้อมูลคือนางดลกมล  เทียนเงิน หรือป้าส่ง  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  096-5037681  สถานที่ให้ข้อมูลความรู้  บ้านเลขที่  59 หมู่4  ตำบลหนองเต่า  อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี ขั้นตอนการทำมีดังนี้ อันดับแรกเตรียมวัสดุอุปกรณ์  เสร็จแล้วตอกไข่ให้ได้ที่ผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลัง  ใส่น้ำตาล  ใส่เกลือ  ใส่กะทิ  คนให้เข้ากัน  ใส่ไข่  น้ำปูนใส  งาดำ  แล้วคนให้เข้ากันอีกที  อันดับต่อไปตั้งกะทะใส่น้ำมันจุ่มพิมพืลงในกะทะ  ต่อไปตัดใบเตยใส่ลงในกะทะทิ้งไว้สักพักแล้วตักขึ้น  เสร็จแล้วนำพิมพ์ขึ้นจุ่มลงในแป้งที่เตรียมไว้แล้วนำลงกะทะแล้วรอให้เหลืองได้ที่จึงจะนำขึ้นแล้วจัดดอก  ขั้นตอนสุดท้ายบรรจุหีบห่อ  เหตุผลที่จัดทำโครงงานเรื่องขนมดอกจอกนี้ขึ้นมาเพื่อดำรงไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับประทาน  และได้ใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์  และยังเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย

ความเป็นมาของขนมดอกจอก ต้นทุน-กำไร
ประวัติเจ้าของร้าน สารสนเทศ
วัสดุอุปกรณ์ ประมวลภาพ
ขั้นตอนการทำขนมดอกจอก แหล่งอ้างอิง
ราคาจำหน่าย ผู้จัดทำ