"กล้วยปิ้ง” ขนมกินเล่นที่ชาวไทยทุกคนรู้จักคุ้นเคยกันดี  เพราะกล้วยเป็นพืชประจำบ้านที่นิยมปลูกกันอย่างเช่นเจ้าของร้านนาง สมสุข ปิ่นทอง อายุ 52 ปี ได้ปลูกกล้วยจำนวนหนึ่งและได้นำมาเป็นอาชีพหลักในการขายกล้วยปิ้งและมันปิ้งโดยมีจุดเด่นอยู่ที่น้ำจิ้มรสเด็ด ที่อยู่ ถนนศรีอุทัย ตำบล อุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัด อุทัยธานี รหัสไปรย์ษณี 61000    

ความเป็นมา วัตถุดิบ
ประวัติเจ้าของ ราคา
วัสดุอุปกรณ์ ประมวลภาพ
ขั้นตอนการทำ แหล่งอ้างอิง
เส้นทางการเดินทาง ผู้จัดทำ