พิพิธภัณฑ์คุณตาหลวงเพรชสงคราม Group 4
(what) จัดทำพิพิธภัณฑ์คุณตาเพชรสงครามและร้านกาแฟบ้านจงรัก จัดแสดงเรื่องราวของบรรพบุรุษและของใช้
(who)คุณศิลป์ชัย เทศนา ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต1 อายุ 59 ปี
(where)บริเวณพื้นที่บ้านเดิมของคุณตาหลวงเพชรสงคราม 221/3 ถ.ศรีอุทัย อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
 (How) จัดแสดงอาวุธสมัยร.5 เครื่องถ้วยชาม รูปถ่ายบรรพบุรุษ เครื่องเรือนในอดีต  อุปกรณ์ข้าว ของเครื่องใช้ในอาคารไม้พาณิชย์และอาคารไม้100ปี
(Why)เพื่ออนุรักษ์สิ่งของคุณตาทวดหลวงเพชรสงครามและเพื่อให้คนรุ่นหลังเข้าถึงวิถีชีวิตของคนในอดีต

ความเป็นมา

ที่ตั้งที่ตั้ง/ที่อยู่

ประวัติเจ้าของ

ช้องทางการติดต่อ

จุดประสงค์

ประมวลภาพ

สิ่งของที่จัดเเสดง

เเหล่งอ้างอิง

การตกเเต่ง

ผู้จัดทำ