ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

การนวดสมุนไพร วัดหนองหญ้านาง

การนวดสมุนไพรวัดหนองหญ้านางเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายสำหรับผู้ป่วยที่ป่วยเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อเพราะเป็นการนวดเพื่อรักษาบำบัดและนวดเพื่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาต  โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง  หรือแม้แต่กระทั่งคลายกล้ามเนื้อและแก้ปวด โดยผู้ก่อตั้ง คือ พระครูการพัฒนกิจ(สมัย อาภาธโร)สมัยเมื่อเป็นฆราวาส ท่านได้ศึกษาวิชา การแพทย์แผนโบราณจากลุงซึ่งเป็นหมอพื้นบ้านตั้งแต่อาย 1 ขวบเมื่อท่านได้อุปสมบทและได้มาอยู่ที่วัดหนองหญ้านาง นอกจากการปฏิบัติในพระธรรมวินัยแล้วท่านยังมีเมตตาวิชาการแพทย์แผนโบราณ ที่ท่านมีอยู่ช่วยเหลือโยม ที่มีปัญหาความเจ็บป่วย สถานที่ตั้งอยู่ที่ วัดหนองหญ้านางฝั่งของแควตากแดดตำบลหนองไผ่แบนอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000  เบอร์โทรศัพท์ 0869318924 มีการนวดโดยใช้อวัยวะต่างๆของผู้นวด ได้แก่ นิ้วมือ มือ ศอก เท้า โดยวิธีกด คลึง บีบ ทุบ สับ ตามร่างกาย โดยอาจใช้ร่วมกับน้ำยาน้ำมัน หรือยาประคบ เพื่อเป็นการนวดให้ร่างกายผ่อนคลายเพื่อบำบัดโรค เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคเหน็บชา เบาหวาน ไขทับกระดูก โรคลมต่างๆ

ความเป็นมา ความพึงพอใจ

ประวัติผู้ก่อตั้ง

สารสนเทศ
วัสดุอุปกรณ์ ประมวลภาพ
ขั้นตอนการนวด แหล่งอ้างอิง
ประโยนช์ของการนวด ผู้จัดทำ