ปุ๋ยไผ่ศรีทอง ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลสัตว์ เช่น มูลควาย มูลไก่เป็นต้น  เจ้าของกิจการคือ นายสำเริง วิเศษศักดิ์ อายุ 53 ปี เพศชาย มีบุคลิค สุภาพนอบน้อม พูดจาไพเราะ ชัดเจน บ้านเลขที่ 2/1 หมู่ 1 ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 เบอร์โทร 084 -8229190   มีขั้นตอนการทำดังนี้ 1. ตากมูลสัตว์ให้แห้ง 2.ร่อนมูลสัตว์ด้วยเครื่องร่อน 3.นำมูลสัตว์ขึ้นจานปั้น 4. ตากให้แห้ง  5. บรรจุใส่กระสอบ ทำเพื่อแปรมูลสัตว์ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว

ความเป็นมา ระยะเวลาในการดำเนินกิจการ
ประวัติผู้ประกอบการ สารสนเทศ
ชนิดของปุ๋ย ประมวลภาพ
ส่วนผสมของปุ๋ย แหล่งอ้างอิง
เครื่องมือในการผลิต ผู้จัดทำ