ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุุทัยธานี

ขนมแคะตรอกโรงยา

เมื่อประมาณ 50 ปีก่อน คนจีนแคะที่อพยพมาจากเมืองจีนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้ทำขนมชนิดหนึ่งขายเรียกว่าขนมถ้วยแคะ ในสมัยนั้นจะทำใส่ถ้วยใหญ่ๆแล้วนำใส่กะละมังมาขายอีกที ขายถ้วยละไม่กี่สตางค์มาจนถึงสมัยปัจจุบันทำใส่ถ้วย และใส่รถเข็นไปขาย

ความเป็นมาของขนมแคะ

สารสนเทศ

ประวัติเจ้าของร้าน ยอดขายต่อวัน
จุดประสงค์ ประมวลภาพ
จุดเด่นของขนมแคะ แหล่งอ้างอิง
ผลิตภัณฑ์ ผู้จัดทำ