มะม่วงจัมโบเมืองอุทัย  เป็น สวนมะม่วงจัมโบ้ในจังหวัดอุทัยธานี ปลูกมะม่วง 600 ต้น ในพื้นที่ 1 ไร่ครึ่ง ปลูกมะม่วงพันธุ์อื่นบริเวณรอบๆสวน และปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวสินเหล็ก
ผู้ประกอบการมี4คนประกอบด้วย 1.นาย สมโชค โลหะพิบรูณ์ (เจ้าของสวน)
2.นางสาว พรทวี  โลหะพิบรูณ์ (เจ้าของสวน)    3.นาง ทวี     ทวีวัฒนพานิช  (ผู้ดูแล)
4.นาง ภคมณ     สอดศรี (ผู้ช่วยผู้ดูแล)
สวนตั้งอยู่ที่หมู่:5 ตำบล: ดอนขวาง อำเภอ: เมือง จังหวัด: อุทัยธานี  61000
โทร:084-6399085 , 081-6661266
วิธีการปลูกคือ ขุดหลุม เอากิ่งพันธุ์ลงหลุมจะมีระบบน้ำหยด ใส่ปุ๋ยอินทรีไข่ ใช้ถุงคาร์บอนห่อลูกมะม่วงไว้เพื่อกันแมลง
อยากเป็นนายของตัวเอง อยากมีกิจกาจเป็นของตนเอง
เริ่มตั้งสวนตั้งแต่ปี 2553 เปิดให้เข้าชมทุกวัน

ความเป็นมาของสวน วิธีการดูแลให้ได้ผลผลิตดี
ประวัติเจ้าของสวน สถานที่วางจำหน่าย
วัตถุประสงค์การทำสวน สาระสนเทศ
ผู้ประกอบการทั้งหมด ประมวลภาพ
ความเป็นมาของพันธ์มะม่วง แหล่งอ้างอิง
วิธีการปลูกมะม่วง ผู้จัดทำ