อบยาสมุนไพรวัดหนองหญ้านาง เริ่มต้นโดยหลวงพ่อพระครูอุปการพัฒนกิจ อตีดเจ้าอาวาสวัดหนองหญ้านาง โดยการเริ่มศึกษากับลุง คือหมอเขียว ในปี พ.ศ.2520 ณ วัดหนองหญ้านาง โดยมีวิธีการคิดค้นการอบยาสมุนไพร และต่อมาได้มีชาวบ้านเข้ามาขอให้หลวงพ่อช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และหลวงพ่อยังเกิดความคิดเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ผู้คนที่มีความสนใจได้มาศึกษา ใช้บริการอบยา
หลังจากที่หลวงพ่อมรณภาพ ก็ยังมีบุคคลที่สานต่อในเรื่องต่างๆ แทนหลวงพ่อ เช่น การอบยาสมุนไพร การนวดสมุนไพร ยาหม้อ

ความเป็นมาของการอบยา
ความพึ่งพอใจของการอบยา
ประวัติความเป็นมาของวัด
สารสนเทศ
วัสดุอุปกรณ์
ประมวลภาพ
ขั้นตอนการอบยา
แหล่งอ้างอิง
ประโยชน์ของการอบยา
ผู้จัดทำ