ความเป็นมา
ประวัติเจ้าของร้าน
วัสดุอุปกรณ์
ขั้นตอนการทำ
ราคาสินค้า
ประเภทของสินค้า
คติ/แรงบันดาลใจในการประกอบการ
ประมวลภาพ
ตำแหน่ง/อ้างอิง
ผู้จัดทำ

            ผลไม้กวนบ้านวังปลากด เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานีที่มีมาตั้งแต่อดีตและสืบทอดมาถึงปัจจุบันโดยอยู่ในการดูแลของคุณบุญส่ง วารี  ผลไม้กวนบ้านวังปลากดเป็นขนมกวนบรรจุใส่กระดาษแก้ว เนื้อของผลไม้กวนเหนียวนุ่ม และยังเป็นขนมโบราณที่มีรสชาติอร่อยและมีหลากหลายรสชาติ (สูตรลับเฉพาะ)อีกทั้งยังเป็นขนมทานเล่นและเป็นของฝากอีกด้วย เป็นที่นิยมของคนในจังหวัดและต่างจังหวัด เปิดจำหน่ายทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ที่ตั้งร้าน 32/1 หมู่ 1 ตำบล ทุ่งใหญ่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี