"ร้านถาวรโอสถ” เป็นร้านขายยาสมุนไพรที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น นานเกือบ 100 ปี ตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายาย เมื่อประมาณ พ.ศ.2484 จึงจัดเป็นถูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานีที่มีมานานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้ประกอบการคือ นางรังสิมา อายุ 54 ปี ที่อยู่ 550 ถ.ศรีอุทัย อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โดยยาสมุนไพรนี้ถูกนำมาใช้บำบัดแก้อาการโรคร้ายต่างๆ เช่น โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคผิวหนังต่างๆ ฯลฯ ทำให้เป็นที่นิยมชมชอบของคนจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งการรักษาจะขึ้นอยู่กับชนิดยาและกรรมวิธี ยกตัวอย่างชนิดยา เช่น มะตูมอ่อนช่วยบำรุงธาตุ, ผักเสี้ยนยี่ แก้อักเสบตามข้อ, ดีปลี ขับลมในกระเพาะ และพริกไทย ควบคุมระบบศูนย์ประสาท เป็นต้น นับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานีที่ควรอนุรักษ์ให้อยู่คู่จังหวัดสืบต่อไป