1 ประวัติความเป็นมาของร้าน
2 เจ้าของกิจการ
3 รายการอาหาร / ราคา
4 วัสดุอุปกรณ์
5 เครื่องดื่ม / ของหวาน
6 การเดินทาง เส้นทาง
7 ติดต่อสอบถาม
8 ประมวลภาพ
9 แหล่งอ้างอิง
10 ผู้จัดทำ
 
ร้านอาหารบ้านร่มไม้ เป็นร้านอาหารที่ให้บริการอาหารภาคเหนือ ภาคกลางและภาคอีสาน มีอาหารแนะนำของทางร้านคือ ปลาสองน้ำ ปลาทอดสมุนไพร ส่วนประกอบในการทำอาหารมีของที่สดใหม่เสมอ
ร้านอาหารบ้านร่มไม้ เป็นกิจการของคุณพลาวัสถ์ ศรีวัฒนากุล ที่ได้เปิดบริการเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2558 สืบเนื่องมาจากเดิมเจ้าของกิจการประกอบธุรกิจโต๊ะจีน แต่เนื่องจากช่วงหลังมานี้งานโต๊ะจีนเริ่มน้อยลง จึงหันมาเปิดเป็นร้านอาหาร ทางร้านมีบริการเสริมต่างๆ เช่น เหล้า เบียร์ น้ำอัดลม ไอศกรีม ผลไม้และวงดนตรี ทางร้านมีโปรโมชั่นเสริมให้กับลูกค้าในช่วงเทศกาลต่างๆ
ร้านเปิดบริการเวลา 14.00 – 22.00 น.
ที่อยู่ 5/1 ม.4 ต.ดอนขวาง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 6100