ความเป็นมา
ประวัติเจ้าของ
วัสดุอุปกรณ์
ขั้นตอนการทำ
รายการสินค้า
ราคาสินค้า
ที่ตั้ง
ประมวลภาพ
แหล่งอ้างอิง
ผู้จัดทำ

 

ลักษณะของกระเป๋าหนังกัวเตทำขึ้นจากหนังแท้คือหนังวัว และมีความแข็งแรงและ
ทนทานเป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่จะนำมาทำเป็นกระเป๋าสะพาย กระเป๋าสตางค์ และอื่น ๆ
อีกมากมายโดยมีวิธีการทำที่ค่อนข้างละเอียดและสวยงาม ทำขึ้นเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว
ของนายมานะคมรัตน์และชื่นชอบกระเป๋าหนังจึงได้อยากทำและผลิตขึ้นมาให้
เป็นแบรนด์ของไทยแล้วกระจายสินค้าออกสู่ที่ต่างๆและไปยังต่างประเทศ
เพื่อให้คนรู้จักมากขึ้นได้รับความสนใจทั้งคนในจังหวัด ต่างจังหวัดและชาวต่างชาติโดยร้านตั้งอยู่
ที่ 22/4 ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่อ.เมือง จ.อุทัยธานี ร้านเปิด เวลา8.00 น.-20.00 น.
หยุดทุกวันอาทิตย์เพื่อให้คนรุ่นหลังสานต่อจึงควรอนุรักษ์กระเป๋าหนังกัวเตชวน
กันใช้กระเป๋าหนังแบรนด์ของไทยเราเองไว้ให้อยู่คู่กับคนจังหวัดอุทัยธานีต่อไป