ความเป็นมา
ประวัติเจ้าของร้าน
วัสดุ-อุปกรณ์
ขั้นตอนการทำ
ประโยชน์
การจัดจำหน่าย
ช่องทางการติดต่อ
ประมวลภาพ
แหล่งอ้างอิง/แหล่งที่ตั้ง
ผู้จัดทำ

อิฐมอญ  เป็นอิฐที่คงทนในสภาพต่างๆ  ที่ทนต่อสภาพอากาศ ได้รับการยอมรับมานานนับกว่า สามสิบปี และเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้รับเหมา อิฐมอญของเราเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าเพราะมีประโยชน์มากกว่าอิฐอื่นๆและทนทานกว่า
เป็นผลิตภัณฑ์ของ นางรุจิรดา หลากสุขทอง (ป้ารี)
บ้านเลขที่298 ม.2 ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
อิฐมอญ ผลิตโดยเป็นการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติ และด้วยวิธีการทำที่มีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน โดยการนำดินและขี้เถ้ามาผสมกัน แล้วใส่แม่พิมพ์ให้เป็นก้อนสี่เหลี่ยม จากนั้นนำตากไว้ให้แห้ง และนำไปเผา ราคาของราคาสูงกว่าอิฐทั่วไป เพราะอิฐมอฐมีความคงทนกว่าอิฐทั่วไป และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ก่อสร้าง และนำไปจัดสวน บ้านทำอิฐแดง จำหน่ายในราคาก้อน 7 บาท จึงเป็นจุดสนใจ ทำให้ดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้าขาย หากำไรในการดำรงชีวิต และเพื่อสืบสานของบรรพบุรุษให้ส่งต่อไปยังคนรุ่นหลัง