ประวัติส่วนตัว

วัสดุอุปกรณ์

วัตถุดิบ

ขั้นตอนการทำงาน

การเตรียมก๋วยเตี๋ยว

เอกลักษณ์ของร้าน

สิ่งอำนวยความสะดวก

แหล่งอ้างอิง

ผู้จัดทำ

 ร้านเย็นตาโฟ เป็นร้านที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี
ที่มีมานานและสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่ พบว่าร้านนี้ใช้สมุนไพรโบราณ
ในการใช้เป็นส่วนในกสารทำก๋วยเตี๋ยวแต่ละชาม จึงกลายเป็นร้านที่นิยมกันอย่าง 
แพร่หลายในหมู่คนจังหวัดอุทัยธานี  โดยเฉพาะ วันหยุดจะมีคนมาอุดหนุน
กันมากมาย จนต้องต่อควรอกินกันเลยทีเดียว