ความเป็นมา
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง
ผู้ก่อตั้ง
สถานที่ตั้ง
การตกแต่งร้าน
สาเหตุการปิดกิจการ
ลักษณะเด่น
ประมวลภาพ
อ้างอิง
จัดทำโดย

ฮกแซตึ๊งเดิมตั้งอยู่ที่เลขที่ 427 บนถนนศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี เดิมเป็นสำนักกินเจชื่อ ฮกฮันตั๋ว ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซินแสเล็ก แซ่ลี้ ได้เปิดร้านขายยาจีนขึ้นที่นี่จึงเปลี่ยนชื่อร้านเป็น "ฮกแซตึ้ง" เป็นบ้านไม้สักโบราณ ลักษณะอาคารเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ หลังคาทรงปั้นหยา ผนังอาคารโดยรอบก่ออิฐฉาบปูน ชั้นล่างมีตู้ยาจีนและอุปกรณ์บดปรุงยาแบบโบราณ เคยใช้เป็นที่ขายยาสมุนไพรจีน และเป็นที่ฝึกฝนให้ซินแสฝึกหัด ชั้นบนเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ พื้นและผนังล้วนเป็นไม้สัก ประดับลวดลายสลักแบบจีน บริเวณกลางห้องมีแท่นบูชาแบบจีน ใช้เป็นโรงเจ ภายในฮกแซตึ้งยังเป็นที่เก็บรักษาข้าวของเครื่องใช้ เครื่องประดับตกแต่งแบบจีนดั้งเดิมที่มากด้วยคุณค่า  ปัจจุบันฮกแซตึ้งเปิดให้เข้าชมเฉพาะในช่วงเทศกาลกินเจเท่านั้น แต่ในช่วงวันปกติ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอเข้าชมล่วงหน้าได้ที่ป้าเสงี่ยม ปาลวัฒน์วิชัย ร้านวัฒนไพศาล โทร. 0-5651-1078