ความเป็นมา
อุปกรณ์
ขั้นตอนการทำ
ที่อยู่ของร้าน
ประวัติเจ้าของ
วัตถุดิบ
สินค้า
ประมวลรูปภาพ
แหล่งอ่างอิง
ผู้จัดทำ

เครื่องหนัง เป็นเครื่องประดับที่ทำจากหนังสัตว์ เอาไว้ใช้สอยตามรูปแบบต่างๆ
ร้านช่างบอยเครื่องหนัง เจ้าของคือ นายนิรุต อารีภักดิ์
ร้านตั้งอยู่ที่ เลขที่ 40 ถนนสุวิมลนุ้ยปรี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ตรงตลาดคลองถม
สินค้าทุกชิ้นเป็นงาน Handmade ทั้งหมด ผลงานทั้งหมดจึงรับประกันด้วยฝีมือของช่างเอง
เครื่องหนังนั้นมีมาอย่างยาวนาน และเป็นที่นิยมในกลุ่มคนบางกลุ่ม ทางร้านจึงต้องการอนุรักษ์และเผยแพร่ งานดีๆให้สืบทอดต่อไป