ประวัติความเป็นมา

ประวัติเจ้าของร้าน

วัสดุอปกรณ์

ขั้นตอนในการทำ

ขนาดของเปล/ราคา

ช่องทางการติดต่อ

ที่ตั้ง/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์

แรงบันดาลใจในการประกอบการ

ประมวลภาพ

แหล่งอ้างอิง

ผู้จัดทำ

เปลไม้ไผ่  เป็นเปลที่ชาวบ้านวังปลากดนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย จะสังเกตได้ตามบ้านเรือน
เป็นผลิตภัณฑ์ของ นางกรรญาณี กลิ่นเกล้า เจ้าของกิจการเปลไม่ไผ่บ้านวังปลากด 19/4 หมู่ 1 ต.ทุ่งใหญ่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 เปลไม้ไผ่ ผลิตโดยใช้วัสดุที่หาง่ายตามท้องถิ่น มีกรรมวิธีสานเปลไม้ไผ่ที่ประณีต คนทำจึงจำเป็นมากที่ต้องมีความอดทน  ราคาของเปลไม้ไผ่นั้นก้ไม่แพงมากจนเกินไป ลวดลายของเปลไม้ไผ่มีความเป็นธรรมชาติ เรียบง่าย และ สละสลวย จึงเป็นจุดสนใจ ทำให้ดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อค้าขาย หากำไรในการดำรงชีวิต และเพื่อสืบสานความรู้และ วัฒนธรรมของบรรพบุรุษให้ส่งต่อไปยังคนรุ่นหลัง