ร้านทำป้ายหินอ่อน-แกรนิต เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี
เกิดขึ้นมาจากความชื่นชอบของเจ้าของร้านคือ คุณเอกณรงค์ เจริญแสง
ตั้งอยู่ที่ 129 ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ร้านทำป้ายหินอ่อน-แกรนิต
เปิดมาตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2553 การทำป้ายหินอ่อน-แกรนิตทำโดยการพ่นทรายที่ตัวอักษร เพื่อทำให้ตัวอักษรลึกและนำมาทาสี เจ้าของกิจการชอบการทำป้าย เขียนป้าย ออกแบบป้ายมาเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วและต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย