ยายแตงอ่อนมาเปิดร้านตั้งแต่ราวๆ20ปีที่แล้ว เปิดร้านข้างๆกับสามีที่เปิดร้านซ้อมเครื่องยนต์ชื่อร้านสะอาดการช่างจึงกลายเป็นชื่อร้านมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาได้ยกร้านให้กลายเป็นของลูกสาวคือ นาง สมปอง ดั่นสมานฉันท์ชัย ดูแล
สินค้าในร้านได้ปลูกเอง เก็บเกี่ยวเอง แล้วภายหลังได้นำมาแปรรูปเป็นผลไม้แปรรูปขายเอง

 

ความเป็นมา ที่ตั้ง/สถานที่
ประวัติของร้าน ประมวลภาพ
วัสดุ/อุปกรณ์ สารสนเทศ
ขั้นการทำ แหล่งอ้างอิง
ชนิดของผลิตภัณฑ์ ผู้จัดทำ