ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

ขนมเปี๊ยะไซโอ้ว

 

ร้านไซโอ้ว เป็นร้านขายของส่งและทำขนมเป๊ยะและขนมโบราณอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น ขนมไหว้พระจันทร์ ขนมไพ่ ขนมลูกเต๋าที่มีรสชาติโดนเด่นไม่เหมือนใครและเป็นสูตรเก่าแก่ตั้งแต่บรรพรุษมายาวนาน
ร้านไซโอ้ว เป็นกิจการของคุณไพบูลย์ ปิยะมงคล ที่ได้สืบเนื่องมาจากเตี่ยกิมฮะ แซ่แต้และได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากบิดาและสืบร้านต่อมา คุณไพบูลย์ ปิยะมงคลเข้ารับช่วงต่อดูแลร้านไซโอ้ว ได้รับการถ่ายทอดและฝึกฝนตั้งแต่อายุ17ปีและตัดสินใจออกจากการศึกษาสานเพื่อต่อกิจการร้านต่อจากบิดา ชื่อร้านไซโอ้วมาจากบึงขนาดใหญ่ในประเทศจีน วิธีการเตรียมทำขนมเป็นการใช้วิธีการแบบโบราณ ในการทำไส้ต่างๆอย่างบรรจง เป็นสูตรตั้งเดิมของบรรพบุรุษและในปัจจุบันสูตรนี้ยังไม่ผิดเพี้ยนไปแม้แต่น้อย ปัจจุบันร้านตั้งอยู่ที่ 2-4 ถ.มหาราช ต. อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
ร้านเปิดบริการเวลา 08.00 – 18.00 น.
ที่อยู่ 2-4 ถ.มหาราช ต. อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 6100

ประวัติความเป็นมา

ต้นทุน-กำไร

วัสดุอุปกรณ์

สารสนเทศ

ประเภทของขนม

ประมวลภาพ

ขั้นตอนการทำ

แหล้งอ้างอิง

การจัดจำหน่าย

ผู้จัดทำ