ร้าน บรรเทาหมูแดดเดียว
เป็นร้านขายหมูแดดเดียวแบบสูตรที่มีเฉพาะที่ร้านเท่านั้น โดยเจ้าของร้านคือ นางบรรเทา  อินทรไพศาล ร้านตั้งขายอยู่ที่ตลาดนัด ลานสะแกกรัง ตำบล อุทัยใหม่ อำเภอ เมือง จังหวัด อุทัยธานี ขั้นตอนการทำหมูแดดเดียว ก่อนอื่นเลือกหมูที่ดีมีคุณภาพนำมาแล่และหมักตามสูตรเฉพาะเจ้าของร้าน จากนั้นนำไปตาก แล้วนำมาขายได้เลย ที่เลือกเปิดร้านขายหมูแดดเดียว เพราะว่า เจ้าของร้านได้แนวคิดจากคุณอาของตนเองและได้ปรับปรุงจนคิดสูตรการทำหมูแดดเดียวที่มีรสชาติเฉพาะตัว ร้านเปิดเมื่อปี พ.ศ. 2534

ประวัติความเป็นมาของร้าน
ต้นทุน-กำไร
วัสดุอุปกรณ์
ประมวลภาพ
ประเภทของอาหาร
สารสนเทศ
ขั้นตอนการทำ
แหล่งอ้างอิง

กาจัดจำหน่าย

ผู้จัดทำ