ก๋วยจั๊บเจ้งึ้ง

ก๋วยจั๊บเจ้งึ้ง เป็นก๋วยจั๊บสูตรโบราณที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน มีต้นกำเนิดจากอาม่าของเจ้งึ้งเมื่อประมาณ 40 ปีที่แล้ว โดยเริ่มขายจากรถเข็นไม้โบราณข้างถนนต่อมาแม่ของเจ้งึ้งได้สานต่อกิจการร้านก๋วยจั๊บ แต่ยังเป็นรถเข็นไม้เหมือนเดิม พอมาถึงรุ่นของเจ้งึ้งได้เช่าห้องแถวบริเวณสี่แยกไฟแดงอำเภอทัพทันเพื่อเปิดร้านก๋วยจั๊บ ได้เปิดร้านเป็นเวลา 5 ปีต่อมาได้ซื้อบ้านเพื่อเปิดเป็นร้านบริเวณตรงข้ามสวนสุพรรณวดีหรือลานโพธิ์ ตั้งแต่นั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนร้านอีกจนปัจจุบันเป็นเวลา 6 ปี  เปิดทุกวัน เวลา 15.00-23.00 นาฬิกา ก่วยจั๊บราคาชามละ 30 บาท และ พิเศษ 35 บาท  มีคนทุกช่วงวัยมารับประทานแต่ส่วนมากเป็นวัยรุ่น มีรายรับในแต่ละวันประมาณ 3000บาท รายจ่ายประมาณ 1500 บาท เจ้งึ้งอาศัยอยู่ที่  98 หมู่ 1, ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี, 61120 กลับลูก 2 คน ซึ้งเรียนจบและมีครอบครัวแล้ว และหลานอีก 3 คน 
ในการเดินทางไปร้านเจ้งึ้งเริ่มจากมาที่จังหวัดอุทัยธานีขับรนถตรงไปทางสนามกีฬาจังหว้ดตรงไปเรื่อยๆพอถึงไฟแดงให้เลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปที่จอำเภอทัพทัน ประมาณ 18 กิโลเมตรพอถึงทัพทันร้านจะอยู่ขวามือตรงข้ามลานกีฬาหรือลานโพธิ์