ความเป็นมา
ประวัติ
วัสดุ-อุปกรณ์
ขั้นตอนการทำ
การจัดจำหน่าย
การประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพ
สารสนเทศ
แหล่งอ้างอิง
ผู้จัดทำ

ชาพะยอม เป็น ร้านน้ำชา ทำชาประเภทร้อนและเย็น น้ำผลไม้ต่างๆ และยังมีพิซซ่า ไอศกรีม ขนมปัง เฟรนไฟด์นักเก็ต  ร้านชาพะยอมผลิตน้ำชาโดยมีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์คือใบชาที่นำมากสัดเป็นใบชาแท้ และส่วนผสมก็มีคุณภาพ  เจ้าของร้านชื่อนาง ขวัญเรือน  เอี่ยมละออ อายุ 47 ปี ที่อยู่ ถนนเติบศิริ ตำบล อุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัด อุทัยธานี รหัสไปรย์ษณี 61000 การชงชา เริ่มต้นคือการชงชาแล้วใส่น้ำตาลลงไป เตรียมน้ำแข็งใส่แก้วแล้วเทชาลงไป  ที่ซื้อแฟรนไชล์มา เพราะเป็นคนชอบดื่มชาและหาทำเลแถวนี้ได้พอดี