ความเป็นมา

ประวัติ

วัสดุอปกรณ์

ขั้นตอนการทำ

สินค้าที่จัดจำหน่าย

ข้อเสนอแนะแก่ผู้ที่สนใจ

สารสนเทศ

ประมวลภาพ

แหล่งอ้างอิง

ผุ้จัดทำ

 

มีดช่างเล็กโบวี่ ช่างเล็กเป็นผู้ใหญ่บ้าน ประจำหมู่ 2 ตำบลหาดทนง อ.เมือง จังหวัดอุทัยธานี มีอาชีพเสริม คือประกอบกิจการมีดเล็กโบวี่ จัดทำมีดทุกชนิดเมื่อได้รับการสั่งทำมีดพับในรูปแบบต่างๆนายศักดิ์ชัย  แจงทนงค์
ชื่อเล่น เล็ก เกิดวันที่ 12 พฤษภาคม 2519 อายุ 40 ปี บุคลิกภาพ เป็นคนอัธยาศรัยดีและให้ความร่วมมือในการทำงาน บ้านเลขที่ 45 หมู่ 2 ตำบลหาดทนง อ.เมือง จ.อุทัยธานีมีการออกแบบในลักษณะที่ต้องการ
นำแบบไปแปะเหล็กแล้วตัดตามแบบตกแต่งวางกลไกระบบมีดพับเจียใบมีดและเข้าด้ามชุบแข็งใบมีดประกอบตกแต่งขัดโครงสร้างรับใบมีดแล้วนำประกอบกันเพื่อประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้และมีใจรักในการทำมีดส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบสานการทำมีดเพื่อส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นมีรายได้ และมีเยาวชนมาฝึกงานในช่วงปิดเทอม