ครูออฟ ผ้าไทย

ร้านครูออฟ ผ้าไทยเป็นร้านขายผ้าพื้นเมืองของจังหวัดอุทัยธานีรวมถึงผ้าพื้นเมืองของต่างจังหวัดมีกระเป๋าสาน  เสื้อผ้าไหม เสื้อฝ้ายมัดหมี่หมักโคลนที่เป็นของดีของเด่นของจังหวัดอุทัยธานี มีกระโปรงผ้าไทย ชุดสำเร็จรุปผ้าไทย ผ้าพันคอที่ทอมาจากผ้าไทยทั้งหมดซึ่งมี นายปิยพร  ป้อมคำ อายุ 29 ปี อาชีพรับราชการครูเป็นผุ้ประกอบการร้านครุออฟ  ผ้าไทย  ร้านตั้งอยู่ที่ 41 ถ.มหาราช ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 (ตรงข้ามร้านพิกุลเบเกอร์รี่) หรือวันเสาร์ที่บริเวณถนนคนเดินตรอกโรงยา