ประวัติความเป็นมา
ประวัติผู้ประกอบการ
วัสดุ อุปกรณ์
ขั้นตอนการทำ
ชนิดสินค้า
จำนวนพนักงาน
สารสนเทศ
ประมวลภาพ
แหล่งอ้างอิง
ผู้จัดทำ

 

 

 

 

 

 

 

 

ลุงเชียรหมูกระทะ เป็นร้านหมูกระทะ ซึ่งคิดเป็นรายหัว มีหลายราคาให้เลือกรับประทาน  ดังนี้  119  บาทบุฟเฟต์หมูกระทะ  189  บาท บุฟเฟต์ซีฟู๊ด  159  บาท  ชุดอิ่มซ่า+เครื่องดื่ม  ร้านลุงเชียรหมูกระทะเป็นของนายวิเชียร  พูลเขตกิจ  อายุ 58 ปี ที่ตั้ง 164/5 ถ.ศรีอุทัย อ.เมือง จ.อุทัยธานี 6100  ขึ้นตอนการทำคือเตรียมวัสดุอุปกรณ์ลัวัตถุดิบทั้งหมด แล้วน้ำมาย่างบนกระทะ จิ้มน้ำจิ้ม รับประทานได้ ร้านนี้เปิดเพื่อต้องการประกอบอาชีพที่มีรายได้สุจริต และอยากมีกิจการเป็นของตัวเอง