ประวัติความเป็นมา
ผู้ประกอบการ
วัสดุอุปกรณ์
ขั้นตอนการทำ
รายการอาหาร
การประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพ
สารสนเทศ (ยอดขาย)
แหล่งอ้างอิง
ผู้จัดทำ

 

 

(What) ร้านอาหาร KANYA Food & Restaurant ทำอาหาร ปลาทับทิมสามรส, ปีกไก่กันยา, แกงส้มชะอมกุ้ง, เต้าหู้อบทะเลทรงเครื่อง (Who) นายภารัณ เรืองศรี (พี่นิว) (Where) 39/9 ถนนพรพิบูลย์อุทิศ ตำบล อุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 (How) ตอนแรกร้านเดิมทำกิจกรมร่วมกันสองครอบครัวซึ่งดูแลได้ไม่เต็มที่ จึงออกมาเปิดกิจการเป็นของตัวเอง (Why) อยากให้เป็นรายได้หลักของครอบครัว ที่บ้านมีทีมงานที่พร้อมอยู่แล้ว (When) 1 เดือนที่แล้ว เปิดปี 2559