การสะสมพันธุ์ไม้ที่อาจเป็นเพียงงานอดิเรกของบางคนหรือบางครอบครัวหรือกลุ่มคนบางกลุ่ม
สามารถนำมาประกอบเป็นอาชีพหลักเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น
หรือหากมีอาชีพหลักอยู่แล้วก็สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วย งานเกี่ยวกับพันธุ์ไม้เป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและต้องการความเอาใจใส่เป็นอย่างมาก
แต่หากมีใจรักเกี่ยวกับการดูแลจะสามารถมีความสุขไปกับมันได้ไม่ยาก
ผู้ใหญ่มานะชัยหรือผู้ใหญ่หน่องที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนักการเมืองท้องถิ่น
จึงนำการดูแลพันธุ์ไม้มาเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและจ้างคนงานเพิ่ม
มีการขยายร้านและกลายมาเป็นกิจการหลักในที่สุด

ประวัติความเป็นมาของร้าน ปัญหาและอุปสรรค
ประวัติโดยย่อของผู้ประกอบการร้าน ที่ตั้งของร้าน
พันธุ์ไม้ที่ได้รับความนิยม ประมวลภาพ
ความหมายของดอกไม้ แหล่งอ้างอิง
วัสดุอุปกรณ์ในการดูแลพันธุ์ไม้ ผู้จัดทำ