“วัดท่าซุง”เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันจนติดปากเนื่องจากในอดีตบริเวณนี้เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำที่สำคัญ
และมีการล่องซุงกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งแพซุงมักจะแวะหยุดพักกันที่หน้าวัดนั่นเอง ซึ่งชื่อวัดที่ถูกต้องอย่างเป็นทางการก็คือ “วัดจันทาราม” วัดแห่งนี้จัดเป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองอุทัยมายาวนานจากวัดเล็กๆที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งมีเพียงพระอุโบสถขนาดเล็ก ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติด้วยฝีมือพื้นบ้านก็ค่อยๆขยายพื้นที่และมีการพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆ บริเวณทั้งหมดของวัดแบ่งเป็นที่ตั้งวัดเก่า

และวัดใหม่เราเริ่มต้นกันที่บริเวณวัดเก่าอันประกอบไปด้วยโบสถ์ขนาดเล็กที่มีจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องราวพุทธประวัติซึ่งเขียนโดยฝีมือช่างพื้นบ้าน

ภายในประดิษฐานพระประธานและพระบรมสารีริกธาตุเป็นจำนวนมากใกล้กันเป็นวิหารหลวงพ่อใหญ่และหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ยังมีรอยพระพุทธบาทจำลองให้เราได้สักการะรวมถึงศาลามณฑปแก้วที่สร้างขึ้นมาใหม่ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปและรูปจำลองหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

 

 

ประวัติความเป็นมา กิจกรรมในวัด
เจ้าอาวาส ที่อยู่
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ประมวลภาพ
สมเด็จองค์ปฐม แหล่งอ้างอิง
วิหารแก้ว 100 เมตร ผู้จัดทำ