จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าไทยหลากหลายประเภท เปิดกิจการมาเป็นเวลา13ปี
มีที่มาจากความชอบและความสนใจในผ้าไทยของคุณยินดี สังข์ศรีอินทร์
ซึ่งเป็นเจ้ากิจการมรดกผ้าไทยภายในร้านมีผลิตภัณฑ์หลากหลายอย่างที่เป็นที่นิยมของคนทั่วไป
มีทั้งผ้าซิ่น ผ้าไหม กระเป๋าและมีอีกมากมายหลายชนิดสามารถติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้ที่
ที่อยู่ของร้าน 287 ร้านมรดกผ้าไทย ถนน ศรีอุทัย อำเภอ เมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 

 

ประวัติความเป็นมา การประชาสัมพันธ์
จุดประสงค์ ที่ตั้งร้าน
ราคาขาย ประมวลภาพ
สินค้ายอดนิยม แหล่งอ้างอิง
ประโยชน์การใช้สอย ผู้จัดทำ