สมุนไพรวัดหนองหญ้านาง

เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวจังหวัดอุทัยธานีที่ถูกก่อตั้งขึ้นที่วัดหนองหญ้านางให้เป็นศูนย์การแพทย์พื้นบ้านอย่างแท้จริง

โดยให้บริการทั้ง การผลิตและใช้ยาสมุนไพร  การนวดไทย การอบสมุนไพร การเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการแพทย์พื้นบ้านอีกด้วย

รักษาโรคด้วยสมุนไพรที่วัดหนองหญ้านาง  รักษาโรคหลายอย่างกับภูมิปัญญาพื้นบ้านของจังหวัดอุทัยธานี

 

ความเป็นมา
บุคลากรผู้บริการ
วัตถุประสงค์
ที่ตั้ง/ที่อยู่ของวัด
สรรพคุณ
ประมวลภาพ
วัตถุดิบ/วัสดุอุปกรณ์
แหล่งอ้างอิง
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ผู้จัดทำ