ความเป็นมา


บ้านวาดรูปตรอกโรงยาเป็นร้านเล็กๆแต่อุดมการณ์ยิ่งใหญ่ที่มุ่งเน้นให้เยาวชนชาวจังหวัดอุทัยธานีได้รู้จักกับศิลปะ

ที่แท้จริงโดยผู้ให้ประสบการณ์และความรู้ต่างๆ

คือคุณลุงพรชัยสืบวงษ์เหรียญเจ้าของร้านร้านบ้านวาดรูปตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่24 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.อุทัยใหม่

อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 เบอร์โทรศัพท์ 086-7347341 มีผลงานหลากหลายลักษณะ

เช่น รูปภาพแบบแรงเงา รูปภาพแบบลงสีแล้วพร้อมกับใส่กรอบอย่างสวยงาม

สามารถพบกันได้ทุกวันเสาร์ที่"ถนนคนเดินตรอกโรงยา"

 

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ประวัติเจ้าของร้าน
ครูจงรักดอทคอม
อุปกรณ์
รูปภาพเกี่ยวกลับตรอกโรงยา
ลักษณะของภาพ
กลุ่ม Facebook โรงเรียน
รายได้
ตรอกโรงยา
การตลาดของร้าน
ที่ตั้งตรอกโรงยา
ที่ที่ตั้ง/ที่อยู่
สถานที่ท่องเที่ยว ตรอกโรงยา
ประมวลภาพ
Facebookตรอกโรงยา
แหล่งอ้างอิง
 
รูปภาพจังหวัดที่ท่องเที่ยวตรอกโรงยา
เพจจังหวัดอุทัยธานี