ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

วัดหนองหญ้านาง เป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันที่ตั้งของวัดอยู่บนฝั่งของแขวงตากแดดในเขตตำบลหนองไผ่แบนอำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูอุปการพัฒนกิจ หรือ หลวงพ่อสมัย อาภาธโร เป็นชาวอุทัยธานีโดยกำเนิดตระกูลผ่ายบิดาเป็นหมอ ที่มีความเชี่ยวชาญในการแพทย์แผนโบราณมาหลายชั่วอายุคน มีตำราแพทย์แผนโบราณ เป็นมรดกตกทอดมาต่อๆกันมา ต่อมามีหมอเขียวซึ่งเป็นลุง ได้ทำการถ่ายทอดความรู้ให้จนกระทั่งเมื่อได้บวชเรียนและจำพรรษาที่วัดหนอง หญ้านาง จึงได้เริ่มทำการรักษาคนป่วยเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2516 ในช่วงแรกเป็นการรักษา เกี่ยวกับกระดูกโดยการใช้ยาสมุนไพร การใช้น้ำมัน การเหยียบเหล็กแดง 

การอบ

เกียรติคุณที่เคยได้รับ