หน้าหลัก

 

 

 

 

 

ชัยกร เกตุเส็ง.ฟาร์มเห้ดชัยกร.

สมบรูณ์ เอื้ออัชฌาสัย.ฟาร์มเห็ดพัทยา.[ออนไลน์].

แหล่งที่มา : http:// www.pattaya-farm.com

สุวัชร ภัทรกุลพงษ์.ฟาร์มเห็ดวังน้ำเขียว.[ออนไลน์].

แหล่งที่มา : http:// www.sasommile.com

 

 

กลับหน้าแรก

 

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ครูจงรักดอทคอม
 

ประวัติเจ้าของร้าน

ประโยชน์ของเห็ด
วัสดุ/อุปกรณ์
วิธีทำ
ที่ตั้ง/ที่อยู่/สภานที่
ปัญหา/อุปสรรค์
การพัฒนาคุณภาพ
ประมวลภาพ
แหลงอ้างอิง
ผู้จัดทำ