หน้าหลัก

 

 

 

ประวัติความเป็นมา


เริ่มก่อตั้งฟาร์มเห็ดชัยกร 28 เริ่มทำฟาร์มเห็ดชัยกรตั้งแต่ออกจาก
งานที่กรมประชาการเกษตรบางเขน ได้มีการขยายการในการเพาะ
เห็ดต่างๆ เช่น เห็ดนางฟ้าและเห็ดอีกหลายชนิดและได้มีการส่งหัวเชื้อ
เห็ดขายกัน ก้อนเห็ดขายและส่งออกขายที่ ก.ท.ม. กับตลาดอุทัยธานี
การที่ได้มาทำเห็ดนี้เป็นความชอบที่คิดไว้ว่าอยากมีฟาร์มเห็ดเป็นของ
ตัวเอง

กลับหน้าแรก

 

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ครูจงรักดอทคอม
 

ประวัติเจ้าของร้าน

ประโยชน์ของเห็ด
วัสดุ/อุปกรณ์
วิธีทำ
ที่ตั้ง/ที่อยู่/สภานที่
ปัญหา/อุปสรรค์
การพัฒนาคุณภาพ
ประมวลภาพ
แหลงอ้างอิง
ผู้จัดทำ