หน้าหลัก

การเพาะเห็ด ถือเป็นอีกหนึ่งอาชัพที่สามารถสร้างรายได้ได้อย่างมากมาย ด้วยต้นทุนต่ำใช้พื้นที่ไม่มากผ่านการเพาะจากพื้นที่ที่ความคุมอุณหภูมิ ความชื้น และการดูแลรักษาเป็นอย่างดีจนได้เป็นดอกเห็ดที่สามารถขายทำกำไลได้อีกมากมาย และในปัจจุบัน
การเพาะก็ยังมีการทำฟาร์มอยู่ไม่มาก จึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ควรสนใจอีกด้วย

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ครูจงรักดอทคอม
 

ประวัติเจ้าของร้าน

ประโยชน์ของเห็ด
วัสดุ/อุปกรณ์
วิธีทำ
ที่ตั้ง/ที่อยู่/สภานที่
ปัญหา/อุปสรรค์
การพัฒนาคุณภาพ
ประมวลภาพ
แหลงอ้างอิง
ผู้จัดทำ