ความเป็นมา

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ตรอกโรงยาเป็นย่านชุมชนเก่าแหล่งการค้าเก่าแก่ ย่านการค้าขายที่เรื่องชื่อลือนาม

ถนนสายสั้นๆแต่ตำนานยาวนาน เชิญชวนให้ค้นหา

*** ณ ถนนตรอกโรงยา ***

ประวัติตรอกโรงยา
ที่มาและจุดประสงค์ของการก่อตั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สินค้า
เอกลักษณ์
สถานที่ตั้ง
ประมวลภาพ
แหล่งอ้างอิง
ผู้จัดทำ