ความเป็นมา
วัตถุดิบ
ขั้นตอนการทำ
รายการเบเกอรี่ที่ทำขาย
Promotion ของร้าน
ประวัติเจ้าของกิจการ
ที่อยู่
ประมวลภาพ
แหล่งอ้างอิง
ผู้จัดทำ

แอนเบเกอรี่

แอนเบเกอรี่เป็นร้านขนมขึ้นชื่อของอำเภอหนองขาอย่างมีรสชาติอร่อย
หน้าตาเบเกอรี่สวยงาม เปิดมาตั้งแต่เจ้าของร้านเป็นสาวจนถึงปัจจุบันอายุ
ประมาณ 31 ปีแล้ว เป็นร้านที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังแม้แต่คนที่อยู่ในอำเภอเมือง
ของจังหวัดอุทัยธานีเมื่อมีเวลาว่างยังขับรถไปรับประทาน หรือซื้อได้ที่ตรง
หน้าร้านศรีเจริญ(ตลาดสดตอนเย็น) และสามารถสั่งทำเค้กวันเกิดหน้าเหมือนได้ที่ร้านแอนเบเกอรี่