ประวัติเจ้าของกิจการ

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

การเลี้ยงปลากระชัง เป็นอาชีพที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาหลายสิบปี เป็นอาชีพเสริมของชาวแพที่ทำกันมานานแล้ว โดยระยะเวลาในการเลี้ยงปลาใช้ระยะเวลานานแต่ว่าได้ผลตอบแทนดี ซึ่งปลาแต่ละชนิดที่เลี้ยงเป็นปลาที่ตลาดต้องการ เช่น ปลาแรดที่เป็นปลาขึ้นชื่อของจังหวัดอุทัยธานี ปลาสวาย ปลาทับทิม ปลาเทโพ ชาวแพส่วนมากทำกันเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและเป็นอาชีพที่สุจริต ไม่ทำลายธรรมชาติ ที่อยู่ของการเลี้ยงปลากระชังคือ บ้านแพฝั่งตรงข้ามกับบ้านเลขที่ 12/3 ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 แถวร้านอาหารนกน้อย

 

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

 

อุปกรณ์ในการเลี้ยงปลากระชัง
ขั้นตอนการทำบ่อเลี้ยงปลา  
พันธุ์ปลา
การจัดจำหน่าย
สถานที่ตั้ง
ประมวลภาพ
แหล่งอ้างอิง
ผู้จัดทำ