หลวงพ่อพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง
เป็นที่พึ่งและเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้ที่เคารพนับถือมานานนับ
30กว่าปีตั้งแต่อันเชิญมาประดิษฐานที่วัดสังกัสรัตนคีรี เป็นพระพุทธรูปหล่อเนื้อสำริดขนาดใหญ่ปางมารวิชัย
หน้าตักกว้าง 3 ศอก สร้างในสมัย  พระเจ้าลิไทย ฝีมือช่างสุโขทัย ส่วนเศียรกับส่วนองค์พระเป็นคนละองค์ เข้าใจว่ามีการซ่อมแซมให้เป็นองค์เดียวกัน ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อ หลายคนต่างที่จะยอมรับและ
เชื่อถือในด้านโชคลาภ และการค้าขาย มีงานประจำปี คืองานปิดทองไหว้พระหลวงพ่อพุทธมงคลศักดิ์ และนมัสการรอยพระพุทธบาทจำลองในมณฑปยอดเขาสะแกกรัง และงานประเพณีตักบาตรเทโว
ซึ่งเป็นงานที่มีชื่อเสียงไปทั่วทั้งในและต่างประเทศ