ประวัติความเป็นมา
ผู้ประกอบการ
วิธีการนำเสนอร้าน
ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
ผลตอบรับ
วันและเวลาเปิด-ปิดร้าน
ที่ตั้ง/ที่อยู่/สถานที่
ประมวลภาพ
แหล่งอ้างอิง
ผู้จัดทำ

บ้านนกเขาเป็นบ้านที่สะสม ภาพเก่าอุทัยธานี และสถานที่ต่างๆรวมทั้งของใช้และสิ่งของที่ส่วนใหญ่ทุกคนเคยใช้กัน
ในสมัยก่อน แต่กาลเวลาและความเจริญทำให้สิ่งของเหล่านี้
หมดประโยชน์ ถูกทิ้งและถูกทำลายไร้คุณค่า
บ้านนกเขาได้ใช้เวลาสะสมสิ่งของเหล่านี้
เป็นเวลานานหลายปี จนวันหนึ่งถนนคนเดินได้ก่อกำเนิดขึ้น
เราจึงเห็นว่าสิ่งที่เราสะสมไว้คงจะมีประโยชน์
ถ้าเรานำออกมาให้ทุกคนได้ชมและสัมผัส
และยังให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ ปลูกสำนึกจิตใจแห่งการอนุรักษ์ บ้านนกเขาจึงนำสิ่งของเหล่านี้มาจัดแสดงให้ทุกคนได้ชมฟรี
ไม่เสียค่าเข้าชม และยังได้จัดแสงสีบรรยากาศภายในภายนอกร้าน
ให้น่าดูยิ่งขึ้น สามารถถ่ายรูปได้ นอกจากนั้นยังได้ให้คำอธิบาย
และรับคำบอกเล่าจากผู้ชมด้วย เพื่อเป็นหารแลกเปลี่ยนข้อมูล
การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ยังมีผู้บริจาคสิ่งของเพื่อนำมาจัดแสดง

 

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ครูจงรักดอทคอม
ถนนคนเดินตรอกโรงยา
จังหวัดอุทัยธานี
สถานที่ท่องเที่ยวในอุทัยธานี
ที่พักอุทัยธานี
แผนที่ไปตรอกโรงยา
ตลาดเช้าอุทัยธานี
ร้านอาหารแนะนำ
บรรยากาศถนนคนเดิน