ผลิตภัณฑ์กรรไกรตัดกิ่งไม้ช่างหรั่ง  เป็นสินค้า OTOP ระดับ 4 ดาว ของตำบลหาดทนง  จังหวัดอุทัยธานี อยู่ในกลุ่มกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากเหล็กกล้า  ผลิตสินค้าประเภท กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้ มีด  และหัวเข็มขัด  “กรรไกรช่างหรั่งคุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ”  มีบริการหลังการขายที่ดีสามารถเปลี่ยนสินค้าได้หากสินค้าเกิดชำรุด หรือสามารถซ่อมแซมสินค้าในกรณีที่เกิดการชำรุดฟรี ตามระยะเวลาที่กำหนด