เพลงพื้นบ้านท่าโพเริ่มก่อตั้งในช่วงปีพ.ศ.2422 โดยชาวบ้านท่าโพเพื่อสืบสานและอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านท่าโพจนมาถึงปัจจุบัน เพลงที่ใช้ในการแสดงส่วนมากจะเป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกสนาน เช่นเพลงชักเย่อจะใช้แสดงในงานสงกรานต์ เพื่อความสนุกสนาน
บันเทิงใจ เพลงพิษฐานใช้ในงานเก็บดอกไม้เข้าโบสถ์ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดงส่วนมากจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การประกอบอาชีพของชาวท่าโพ  จะมีการเผยแพร่โดยจะมีหนังสือคู่มือ และผู้มีความชำนาญคอยให้ความรู้และฝึกสอนอยู่ที่
ศูนย์อนุรักษ์เพลงพื้นบ้านท่าโพ ชุมชนบ้านท่าโพ

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ครูจงรักดอทคอม
เพลงพื้นบ้านท่าโพ
วิดีโอการแสดง
เพลงพื้นบ้านท่าโพ
ตำนานเพลงพื้นบ้านท่าโพ
ศิลปะการแสดง
กลุ่มอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านท่าโพ
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลท่าโพ
การละเล่นพื้นบ้านท่าโพ