นางสาวกนกพร สาริพันธุ์

.6/5 เลขที่ 14

( ถ่ายภาพตัดต่อวิดีีโอ )

 

นางสาวชีวารัตน์ อุนการุณวงษ์

ม.6/5 เลขที่ 19

( จัดทำเว็บไซด์ เทคนิคตกแต่ง)

 

 

นางสาวโชติกา นอเทียนสิน

ม.6/5 เลขที่ 39

( จัดทำเว็บไซด์ เทคนิคตกแต่ง)

นางสาวแววดาว ภูสำเภา

ม.6/5 เลขที่ 40

( รวบรวมข้อมูล , ออกแบบแว็บไซด์ )