ป้าอ้อยช่วยคุณพ่อ คุณแม่ ขายของมาตั้งแต่เด็กๆ และอาชีพค้าขายก็เป็นอาชีพที่ป้าอ้อยรัก เพราะจากการที่ป้าอ้อย

ช่วยเหลือครอบครัวมาตั้งแต่เด็ก ทำให้ป้าอ้อยซึมซับ และ ยึดเอาอาชีพค้าขาย มาประกอบเป็นอาชีพของตนเอง ป้า

อ้อยชอบทำอาหารมากโดยเฉพาะส้มตำ ป้าอ้อยชอบตำส้มตำมาก อาจเป็นเพราะทำง่ายใช้เวลาน้อยและ ต้นทุนค่อน

ข้างต่ำ ทำให้ป้า้อ้อยเปิดร้านส้มตขึ้น ป้าอ้อยขายส้มตำมาเป็นเวลา 15 ปี โดยมีลูก และ สามี ช่วยกันคะล่ะอย่างคนล่ะ

หน้าที่ถ้งแม้ ร้านของป้าอ้อยจะมีลูกค้าเข้ามามาก และปัจจุบันต้นทุนก็เพิ่มขึ้นมากกว่าแต่ก่อน แต่ป้าอ้อยก็ไม่เคยขึ้น

ราคาส้ม ส้มตำตามต้นทุนเลย ป้าอ้อยพูดเสมอว่า " มีลูกค้าเข้าร้านเยอะๆ แค่นี้ก็พอใจแล้วได้กำไรบ้าง ไม่ได้บ้างแต่

ป้าก็สุขใจ " ทำให้เห็นถึงความตั้งใจในการประกอบอาชีพของป้าอ้อยเอง ป้าอ้อย ไม่เคยเอาเปรียบลูกค้า ไม่เคยขึ้น

ราคา หรือ ลดปริมาณลง ขายของอย่างเสมอต้นเสมอปลายมาตลอด 15 ปี และ ป้าอ้อยเองก็มีเมนูใหม่ๆที่ป้าอ้อยนั้น

เป็นคนคิดขึ้นเอง เพิ่มเข้า้มาตลอด เพื่อเอาใจลูกค้าด้วย